Pisanie pracy

Student piszący pracę dyplomową musi zapoznać się z wieloma kwestiami – m.in. co to hipoteza i jak ją napisać, w jaki sposób odnieść ją do tematu, gdzie szukać źródeł, które pomogą w pisaniu pracy, czym są przypisy i kiedy je wstawiać. Bardzo ważna jest chronologia pracy. Na początku zaraz po spisie treści, powinno być krótkie wprowadzenie uświadamiające jakim zagadnieniem zajmuje się student. Następnie przychodzi do pisania pracy właściwej. Tutaj powinno się znaleźć kilka – najlepiej pięć rozdziałów. Początek powinien opierać się głównie o część teoretyczną, jednak przynajmniej jeden rozdział powinien być poświęcony badaniom empirycznym, gdzie najczęściej wykorzystywaną metodą jest ankieta na określonej grupie reprezentatywnej, której zadawane są określone pytania. Można jednak stosować także wywiad lub obserwację. Ważne jest także, aby swoją pracę poddać weryfikacji system antyplagiatowym, aby nie okazało się, że nasza praca dyplomowa została skopiowana i za dużo zwrotów zostało wziętych żywcem z innych materiałów. Na końcu pracy dyplomowej należy też wypisać bibliografię – tzn. wszystkie materiały, źródła naukowe, czasopisma, artykuły, strony internetowe i inne, z których korzystaliśmy, pisząc pracę. Istotne jest też, żeby uporządkować chronologicznie wszystkich autorów, a zacząć przede wszystkim od źródeł naukowych. Na końcu należy też dodać raport z systemu antyplagiatowego, a samą pracę wydrukować w trzech egzemplarzach – jedną dla dziekanatu, jedną dla promotora i jedną dla recenzenta.

www.pozytywnazmiana.pl

[Głosów:0    Średnia:0/5]