Studia inżynierskie

Pójście dzisiaj po maturze na studia wyższe to w zasadzie w większości młodych osób pewnik. Kwestią często pozostaje jedynie wybór najwłaściwszego kierunku, który zapewni nie tylko ciekawe zajęcia, ale przede wszystkim dobre zarobki i przyjemne miejsce pracy po zakończeniu swojej dalszej edukacji. Jeśli tylko ktoś ma stosowne predyspozycje i ceni sobie nauki ścisłe, najczęściej wybiera studia inżynierskie ze względu na sporą ilość miejsc pracy, szukających właśnie młodych inżynierów na różnorodne stanowiska w swoich firmach.
Nie każdy wie, że studia inżynierskie to jedynie studia pierwszego stopnia, dzięki którym można uzyskać tytuł inżyniera. Innym rodzajem studiów pierwszego stopnia są studia licencjackie. Zarówno jedne, jak i drugie trwają zwyczajowo trzy lata, chociaż same studia inżynierskie najczęściej trwają siedem semestrów zamiast sześciu, a dostać się można na nie po uzyskaniu świadectwa dojrzałości oraz oczywiście posiadając odpowiednią ilość punktów z przedmiotów wymaganych przez konkretną uczelnię na danym kierunku.
W przypadku studiów inżynierskich student otrzymuje nie tylko wiedzę teoretyczną, ale także umiejętności praktyczne, jakich potrzebują dzisiejsi pracodawcy w swoich przedsiębiorstwach. To Głowna zaleta i przewaga tego rodzaju studiów nad studiami humanistycznymi, dającymi najczęściej jedynie wiedzę czysto teoretyczną i znacznie mniejsze szanse na zatrudnienie. Na dalszym etapie student może zdecydować się na kolejne szkolenia lub też na podjęcie się studiów podyplomowych, doszkalających już nabyte umiejętności praktyczne. W ich przypadku możliwe jest także pójście na tradycyjne studia II stopnia – zarówno dzienne, jak i zaoczne. Te drugie umożliwiają dodatkowo podjęcie w międzyczasie normalnej pracy.
Trudno się dziwić, że to właśnie studia inżynierskie cieszą się tak ogromnym zainteresowaniem i że na publicznych uczelniach, szczególnie tych w dużych miastach, tak dużo jest kandydatów na jedno miejsce. To miejsce, w którym każdy o umyśle ścisłym znajdzie coś dla siebie – coś zgodnego z hobby, zainteresowaniem czy przedmiotami, którymi interesował się wcześniej, jeszcze na etapie szkoły średniej.

www.babiniec-cafe.pl

[Głosów:0    Średnia:0/5]