Czy można sprzedać nieruchomość obciążoną kredytem?

Wielu kredytobiorców zastanawia się, czy możliwa jest sprzedaż nieruchomości obciążonej hipoteką. W tym przypadku można udzielić odpowiedzi twierdzącej, argumenty znajdując w przepisach prawa. Art. 72 ustawy o księgach wieczystych i hipotece (Dz. U. z 2013 r. poz. 707) stanowi bowiem wyraźnie, że nie można zawrzeć w umowie kredytowej zapisu, w myśl którego właściciel nieruchomości zobowiąże się wobec wierzyciela do tego, iż nie sprzeda tejże nieruchomości przed wygaśnięciem hipoteki. Gdyby np. bank wymusił na kliencie wyrażenie zgody na taki warunek, umowę można by po prostu podważyć. Oczywiście przytoczony przepis w żadnym wypadku nie zwalnia kredytobiorcy z przestrzegania zapisów zawartego z bankiem porozumienia. O chęci sprzedaży nieruchomości, stanowiącej zabezpieczenie spłaty kredytu, należy poinformować wierzyciela, jednocześnie ustalając nowe zabezpieczenie, którym mogą być na przykład pieniądze uzyskane ze sprzedaży. Zdobyte w ten sposób środki można przeznaczyć na spłatę zadłużenia względem banku.

www.naukaibiznes.pl

[Głosów:0    Średnia:0/5]