Czy osoby chore psychicznie mogą wstąpić w związek małżeński

W naszym kraju istnieje regulacja prawna, o której stanowi kodeks rodzinny i opiekuńczy, że osoba dotknięta chorobą psychiczną lub niedorozwojem umysłowym nie może wstąpić w związek małżeński. Przy czym decyduje o tym, czy udzielić ślubu takiej osobie czy nie, kierownik urzędu Stanu Cywilnego, na podstawie własnego osądu. Z taką regulacją prawną nie zgadza się pełnomocnik do spraw równego traktowania, jako pewnego rodzaju dyskryminację i proponuje zmiany w tym zakresie właśnie w kodeksie rodzinnym i opiekuńczym. W sytuacji, kiedy urzędnik stanu cywilnego odmówi udzielenia ślubu takiej osobie, może ona się odwołać do sądu. Tam zostanie rozpatrzona tego rodzaju sprawa i jeżeli sąd uzna, że stan zdrowia czy tez umysłu takiej osoby nie zagraża w żadnym stopniu małżeństwu, które byłoby zawarte, nie zagraża tez przyszłemu potomstwu, sąd może zezwolić na zawarcie takiego małżeństwa – jednak warunkiem jest też, aby dana osoba nie była całkowicie ubezwłasnowolniona. W ostatnim czasie byliśmy świadkami takiego właśnie orzeczenia sadu.

www.polskigeek.pl

[Głosów:0    Średnia:0/5]