Jak definiuje się leasing?

Dość często zamiennie ze słowem kredyt stosowane jest leasing. Jednakże nie każdy wie, jak poprawnie zdefiniować to sformułowanie. Przede wszystkim leasing to umowa cywilnoprawna, czyli odpowiednio stosuje się przy niej przepisy prawa cywilnego. Zatem w sytuacji roszczeniowej leasingodawca może złożyć pozew do sądu cywilnego.W ramach leasingu jedna ze stron umowy (finansujący, leasingodawca) przekazuje drugiej stronie (korzystającemu, leasingobiorcy) prawo do korzystania z określonej rzeczy na pewien uzgodniony w umowie leasingu okres, w zamian za ustalone ratalne opłaty (raty leasingowe). Samo słowo zostało zapożyczone z angielskiej terminologii i dosłownie oznacza dzierżawę. Leasing można uzyskać na dowolnie wybraną rzecz materialną, jak grunty, nieruchomości, niemniej jednak najbardziej spopularyzowany jest leasing samochodów. Jednakże, aby uzyskać leasing trzeba posiadać dobre zaplecze finansowe tak samo jak przy kredycie, tylko różnica wynika w warunkach finansowania. W ramach umowy poza leasingodawcą i leasingobiorcą występują także uczestnicy transakcji w postaci towarzystwa ubezpieczeniowego przedmiot leasingu.

www.moto-detal.pl

[Głosów:0    Średnia:0/5]