KPI

Łatwo stracić kontrolę nad rosnącym tempem produkcji. Nie można wtedy w łatwy sposób postrzegać każdego elementu w przedsiębiorstwie. Nie można śledzić pracy każdego trybika. Potrzebne jest narzędzie, które syntetyzuje całość i pokaże najlepiej w formie graficznej lub pojedynczej liczby jako wynik. Tu dochodzimy do odpowiedzi na pytanie, do czego służą wskaźniki wydajności (KPI).

Chcąc ocenić osobę lub zwiększyć jej pobory, osobiste obserwacje nie wystarczą. Miara Production KPI, pomaga organizacjom ocenić produktywność pracowników i przeanalizować działalność firmy. To narzędzie pozwala kompetentnie zarządzać procesami biznesowymi. Pozwala to osiągać cele strategiczne i te o poziom niżej, czyli taktyczne, a także motywować pracowników.

Co to są kluczowe wskaźniki wydajności — KPI

Kluczowy wskaźnik wydajności lub KPI, Key Performance Indicator to mierzalna wartość, która pokazuje, jak skutecznie firma osiąga kluczowe cele biznesowe.

Służą do tego systemy takie jak rozwiązanie Machine Intelligence od operatorsystems.pl

Tak więc, organizacje używają kluczowych wskaźników wydajności na wielu poziomach.

Wskaźniki najwyższego poziomu mogą koncentrować się na ogólnej wydajności biznesowej i pokazywać stan całego przedsiębiorstwa jako ogólną kondycję firmy.

KPI niższego poziomu dają możliwość koncentrowania się na procesach w poszczególnych działach.

KPI jest celem. Celem do którego należy dążyć. I powinien być obliczany osobno dla każdej zaangażowanej jednostki. Mówiąc o jednostce mamy na myśli zarówno każdego pracownika szeregowego, managerów niskiego szczebla, przez szczebel średni, aż do kierownictwa najwyższego poziomu.

Na przykład dla pracownika działu sprzedaży będzie to liczba potencjalnych klientów w ciągu jednostki czasu. W przypadku operatora obsługującego klientów przy pomocy telefony KPI dotyczy na przykład średniego czasu połączenia.

KPI przyjmuje na siebie rolę wskaźnika wydajności. Prezentuje go w sposób obiektywny i niezmienny. System ten służy na przykład do rzetelnej oceny pracy jako czynności oraz jej wyników. Choć trudno to sobie wyobrazić, jednak tak jest. Potrzeba do tego oczywiście otoczki proceduralnej na niższych szczeblach. Każdy z niższych poziomów ma swój miernik, co daje możliwość wgłębienia się w temat i szczegółowego zanalizowania.

Na podstawie realizacji planu KPI wypisuje się składki poszczególnych etapów produkcji i w ten sposób posuwając się coraz wyżej kształtuje ogląd całości.
Planowania wielkości i tempa sprzedaży, prowadzonych prac montażowych lub realizacji usługi jest możliwy dzięki temu prostemu rozwiązaniu.

[Głosów:0    Średnia:0/5]