Logistyka

Logistyka jest jednym z prężniej rozwijających nowoczesnych kierunków studiów. Kolejne uczelnie wprowadzają ją do swych szkół, by nadążyć za wciąż rosnącym popytem na usługi logistyczne. To nie jest moda, ale realna potrzeba rynku.Logistyka jest jednym z prężniej rozwijających nowoczesnych kierunków studiów. Kolejne uczelnie wprowadzają ją do swych szkół, by nadążyć za wciąż rosnącym popytem na usługi logistyczne. To nie jest moda, ale realna potrzeba rynku. Niestety logistyk bez doświadczenia zawodowego, dysponujący jedynie wiedza teoretyczną, jest fachowcem mało wartościowym. Praca jego polega na planowaniu kierunku pracy przedsiębiorstwa, tak by mogło ono osiągać optymalne wyniki. To w dużej mierze od obranej przez niego strategii może zależeć jego sukces lub porażka. W literaturze spotyka się wiele wzajemnie uzupełniających się definicji logistyki. Logistyka jest terminem opisującym proces planowania, realizowania i kontrolowania sprawnego i efektywnego ekonomicznie przepływu surowców, materiałów do produkcji, wyrobów gotowych oraz odpowiedniej informacji z punktu pochodzenia do punktu konsumpcji w celu zaspokojenia wymagań klienta. W Polsce logistyka napotyka istotne problemy zarówno w skali mikro jak i makro. Dominującym czynnikiem jest zacofanie infrastruktury, a niedostatki w tym obszarze mają wpływ na sprawność systemów logistycznych przedsiębiorstw. Dlatego dobrzy fachowcy w tej dziedzinie są tak pilnie poszukiwani na rynku pracy.

www.automis.pl

[Głosów:0    Średnia:0/5]