Terror wobec ludności polskiej

Na terenach wcielonych do Rzeszy, już w okresie tak zwanego zarządu wojskowego, podjęto ostre represje wobec ludności polskiej. Na porządku dziennym było branie zakładników, aresztowania i masowe egzekucje. Szczególnie zawzięcie prześladowano inteligencję, uczestników powstań narodowych i członków partii politycznych. Obszary te uznano za rdzennie niemieckie, ludność polską pozbawiono wszelkiej własności, usuwano z zajmowanych mieszkań, wywożono do obozów, na przymusowe roboty do Niemiec lub na tereny niewłączone do Rzeszy. Likwidowano pomniki kultury polskiej. Na tych terenach osiedlano ludność niemiecką , z krajów nadbałtyckich lub z rejonu Morza Czarnego. Na Pomorzu i na Śląsku ludność polską zmuszano do wpisywania się na tak zwaną niemiecką listę narodową. Poczynania niemieckie w Polsce były sprzeczne z zasadami prawa międzynarodowego. III Rzesza uzurpowała sobie prawa należące do państwa i narodu polskiego. Terror wobec ludności wyraźnie się wzmógł, gdy zlikwidowano tymczasowy zarząd wojskowy.

www.complito.pl

[Głosów:0    Średnia:0/5]