Typy występujących rodzin zastępczych

W polskim systemie prawnym opieka nad dzieckiem pozbawionym właściwej opieki rodzicielskiej powierzana jest w pierwszej kolejności najbliższej rodzinie dziecka – starsze rodzeństwo, ciocia, babcia. Dzięki takiemu systemowi w naturalny sposób podtrzymywane są więzi rodzinne – dzieci pozostają nadal w swojej rodzinie, chociaż dalszej. Rodziny takie również muszą odbyć szkolenie we właściwym ośrodku adopcyjno-opiekuńczym. Taka rodzina zastępcza na utrzymanie dziecka otrzymuje pomoc finansową. Kolejny typ rodziny zastępczej to osoby niespokrewnione z dzieckiem, które zostały również odpowiednio przeszkolone do pełnienia tej funkcji. Rodzina taka nie rezygnuje ze swojego życia zawodowego i rodzinnego, po prostu przybywa im nowy członek rodziny. Również otrzymują pomoc finansową na pokrycie kosztów. Kolejny rodzaj rodziny zastępczej to osoby, które zawodowo pełnią rolę rodziny zastępczej, otrzymując za tą funkcję stosowne wynagrodzenie. Każda taka rodzina otrzymuje częściowy zwrot kosztów utrzymania przyjętego dziecka. Oboje małżonkowie muszą też odbyć stosowne szkolenie i uzyskać pozytywną opinię wydaną na podstawie przeprowadzonego wywiadu środowiskowego. Zdarza się też, że rodziny wielodzietne przyjmują do swego domu i zapewniają opiekę od 3 do 6 dzieci, pod warunkiem, że spełniają odpowiednio warunki lokalowe.

www.modelstory.pl

[Głosów:0    Średnia:0/5]