Założenie miasta Ottawy

Przyjmuje się, że założycielem Ottawy był Philemon Wright, który przybył do doliny rzeki Ottawy w 1799 roku i w marcu roku następnego zorganizował na miejscu dzisiejszego Hull kolonię składającą się z 25 rodzin. Wright zapoczątkował handel drewnem, spławiając pierwszą tratwę z Ottawy do Quebecu. Ottawa nabrała jednak charakteru miejskiego dopiero w roku 1827, kiedy utworzono tu wojskowy obóz w celu ochrony budującego się w latach 1826-1832 kanału Rideau, mającego umożliwić bezpieczną żeglugę z ominięciem progów na rzece Ottawa – w kierunku jeziora Ontario. Budowa kanału odbywała się pod kierownictwem wojskowego inżyniera pułkownika D. Bye i miasto początkowo zwało się od jego imienia – Bytown. Rozwój komunikacji wodnej przyczynił się do przekształcenia tej osady w wielki ośrodek przemysłu tartacznego. Kiedy liczba mieszkańców Bytownu przekroczyła 10 tysięcy osób, otrzymał on prawa miejskie pod nazwą Ottawa, był to znaczący moment w historii Ottawy, który zapoczątkował rozwój tego miasta.

www.ridetolive.pl

[Głosów:0    Średnia:0/5]