Kim jest notariusz?

Jest to prawnik powoływany przez ministra sprawiedliwości, upoważniony do sporządzania aktów notarialnych i zajmowania się innymi czynnościami notarialnymi. Jego działanie reguluje ustawa z 14 lutego 1991 roku, czyli Prawo o notariacie.

Czym zajmuje się notariusz?

Zajmuje się sporządzaniem aktów notarialnych, aktów poświadczenia dziedziczenia, czynnościami związanymi z europejskim poświadczeniem spadkowym, z zarządem sukcesyjnym przedsiębiorstwa lub osoby fizycznej. Ponadto do jego obowiązków należy sporządzanie poświadczeń np. w sprawie pozostania przy życiu, własnoręczności podpisu, czy ustalenia godności kopii. Spisuje także protokoły z wydarzeń typu aukcje, zgromadzenia spółek prawa handlowego, czy poświadczenia dziedziczenia. Sporządza protesty weksli i czeków.

Przechowuje pieniądze, dokumenty, informacje na nośnikach, papiery wartościowe i wiele innych cennych przedmiotów, które mogłyby trafić do niewłaściwych osób. W razie potrzeby tworzy strony, projekty aktów, czy innych dokumentów, oprócz tego ma możliwość złożenia wniosku, o wpis do księgi wieczystej.

Jest zobowiązany do trzymania pieczy nad zabezpieczeniem praw i dobra interesów, wszystkich stron biorących udział w sprawie. Jest zobowiązany do płacenia podatków od czynności cywilnoprawnych, spadków i darowizn, a także uiszczania opłat sądu, w niektórych przypadkach.

Ograniczenia i przywileje

Nie może on podejmować pracy, która przeszkadzałaby w wykonywaniu zawodu notariusza, ani uchybiałaby jego powadze. Nie może zajmować się w szczególności handlem, przemysłem, ani pośrednictwem w interesach. Przed podjęciem zatrudnienia, musi uzyskać zgodę rady izby notarialnej. Jedynym wyjątkiem jest zatrudnienie w charakterze naukowo-dydaktycznym.

Ma natomiast prawo do zrzeszania się z dwoma lub większą liczbą notariuszy, w celu utworzenia spółki cywilnej, ewentualnie partnerskiej z ograniczoną możliwością kształtowania odpowiedzialności. Notariusz to osoba zaufania publicznego, dlatego korzysta z ochrony przysługującej funkcjonariuszom publicznym.

Od 2009, czyli od momentu utworzenia Krajowej Rady Notarialnej, może korzystać z niej każdy notariusz, w celu ułatwienia pracy. Podobnie jest w przypadku Notarialnego Rejestru Testamentów, który funkcjonuje od 2011 roku.

Artykuł powstał w oparciu o materiały znalezione na notariuszadamrobak.pl

[Głosów:0    Średnia:0/5]